Předvádění u zákazníka secí stroj MULTIVA FORTE FX 6000, výsev řepky