Sezóna předvádění secích strojů MULTIVA při setí meziplodin