Plečkování kukuřice plečkou MONOSEM Multicrop naváděnou kamerově

Předváděcí akce plečkování kukuřice kamerově naváděnou plečkou MONOSEM Multicrop a traktor McCormick X5