Použití služby satelitního snímkování v precizním zemědělství se značkou SULKY

Pryč je doba, kdy se k jednotlivým pozemkům přistupovalo jako k celku a také se s nimi tak pracovalo. Dnešním trendem je přistupovat k jednotlivým částem pozemku a posléze i k porostu zcela individuálně. V precizním zemědělství se využívá služba poskytující mapy stavu porostu, aplikační mapy hnojení dle stavu porostu i zonaci půdních rozdílů pro variabilní setí a základní hnojení na základě jedinečné analýzy multispektrálních satelitních snímků. Aktuální mapy stavu porostu získáte automaticky online. Uvidíte tak rozdíly ve vitalitě porostu všech vybraných pozemků jako na dlani. Na základě rozdílů ve vitalitě porostu si rychle vytvoříte mapu pro variabilní hnojení, kterou můžete upravit dle vlastních zkušeností, znalosti pozemku či jiných zdrojů dat. Můžete tak zamezit zbytečnému plýtvání hnojivem do míst, kde není potřeba a lépe rozdělit množství hnojiva pro pozemek s cílem vyššího výnosu nebo ušetření hnojiva.

Na základě multispektrálních satelitních snímků služba umožňuje zjistit také zonaci půdních rozdílů, tedy vytvořit mapu pro variabilní setí či základní hnojení s cílem maximálně využít ekonomický potenciál lokálních půdních podmínek.

Rozmetadla Sulky mají unikátní systém nezávislých změn dávek na pravé a levé straně podle doporučené mapy, což zdvojnásobuje přesnost změny množství aplikovaného hnojiva. Tato technologie umožňuje snížit plochy s nadměrným a nedostatečným hnojením, snížit heterogenitu v rámci jednoho pozemku a optimalizujete výnos v každém bodě pozemku.

Pokud je traktor vybaven GPS navigací, terminál pozná, kde se v rámci pole nachází a tedy jakou dávku hnojiva v daném místě aplikovat. Dále rozmetadlo Sulky X40+ – X50+ Econov, které je propojeno přes ISOBUS s terminálem Quartz 800 umožňuje automatickou změnu dávky podle aplikační neboli předpisové mapy. S touto funkcí se můžete posunout dále ve svém přístupu k přesnému a preciznímu zemědělství.