Těžké manipulátory

Manipulátory v této kategorii jsou konstrukčně řešeny obdobně jako v kategorii 6-7 metrů. Tzn. kabina obsluhy je umístněna v levé části stroje, motor v pravé části a rameno je umístněno mezi kabinou a motorovým prostorem.

Tyto stroje jsou určeny pro těžkou práci v zemědělství. Jsou vhodné do velkých provozů a služeb. Jsou vhodné pro vysoké nasazení v hnojných linkách, při sklizni cukrovky a charakterem podobných pracích, kde je kladen důraz na výkon stroje a vysoký dosah ramene.

Celá koncepce MANITOU je stavěna na rámu stroje, který je patentován a vyvíjen firmou MANITOU. Na tento rám je montováno rameno, které je také vyvíjeno firmou MANITOU.

U všech manipulátorů MANITOU lze provádět tři různé typy řízení. Prvním typem je řízení pomocí všech kol, tento způsob zvyšuje „hbitost“ stroje, snižuje poloměr otáčení a tím zvyšuje užití stroje v místech s menším prostorem. Druhým typem je tzv. krabí chod, kdy se kola na obou nápravách natáčí na jednu stranu. Třetím typem je řízení pouze přední nápravy.

  • ()