MOREAU AGRI, spol. s r.o. > aktuality > DURO France nově v nabídce : COMPIL , STRIP-TILL

DURO France nově v nabídce : COMPIL , STRIP-TILL

Od letošní sezony nově Moreau Agri nabízí kompletní sortiment francouzské firmy DURO . Jedná se o řadu strojů na zpracování půdy COMPIL a řada strojů,které jsou využívané na protierozní ,půdochranné zakládání porostů kukuřice , řepky , cukrovky a dalších řádkových plodin – technologie STRIP-TILL.

DURO Compil je tažený stroj určený na zpracování strniště po sklizni , s anebo bez podrcené slámy , přípravu půdy před setím (obiloviny,řepka,kukuřice,cukrovka,a další),dále je určený k zpracování půdy s rostoucí meziplodinou (likviduje spolehlivě meziplodinu jako rořčice,výdroly řepky) , no a ve spojení s čelně neseným zásobníkem na hnojivo nebo osivo k zapravování hnojiv , nebo přímo setí. Při této operaci se využívá kromě čelního zásobníku také ramena pro aplikaci,také výrobek firmy Duro , záběr závislý od záběru Compilu.

COMPIL se vyrábí v poloneseném,taženém provedení , do tříbodového závěsu traktoru , záběr 4 – 5 – 6,3 – 7,1 metrů. Všechny modely jsou hydraulicky sklápěné , přepravní šířka 3 metry. Pracovním orgánem je ocelová válcovaná „lžíce“ , přišroubovaná po 6 kusech na jedné pracovní hvězdici . Tyto hvězdice jsou pak namontovány po 8 kusech na hřídeli. pokud uvedeme jednoduchý příklad  – na Compilu se záběrem 5 metrů, je namontováno 12 sekcí s 96 pracovními hvězdicemi,na každé je 6 „lžic“.

Této konstrukci vděčí Compil za unikátní vlastnosti – po přejezdu na povrchu půdy zanechá kvalitně zpracovanou „voštinovou“ strukturu půdy. Povrch půdy pak vypadá,jako byste se dívali na papírové plato na vajíčka. Právě tato struktura je důležitým faktorem pro zachycování vody , jejímu zadržování a omezování odtoku,tím i erozi při silných srážkách.

Další vlastnost Compilu vychází z fyzikálních zákonů. Při zpracování půdy Compilem funguje denzimetrické třídění – jako první padají jemné částečky půdy,následované středními a nakonec hruhými částmi zpracovávané půdy. Až jako úplně poslední dopadají na povrch půdy rostlinné zbytky, takže tento „mulč“ je v kontaktu s půdou , což usnadňuje rozklad a mineralizaci , ale zároveň chrání povrch půdy před výparem vláhy a zadržuje možnou vodní erozi , pokud dojde k silnějším srážkám.

Vzorovým podnikem,který využívá unikátní vlastnosti COMPILu v České Republice,je ZD Bohuňovice na olomoucku , po 3 letech  letos kupuje již druhý stroj tohoto tytu , oba o záběru 7,1 metru.

Compil je zde využívaný k podmítce , likvidaci po meziplodině , přípravě půdy  před setím cukrovky , kukuřice , ale i dalších plodin. Jejich systém využití v řepce je velmi inspirující.

Setí řepky provádíme prakticky na dvě operace – po sklizni obiloviny Compil, s agregovaným přihnojením , a jako druhá , finální operace  – Strip-Till , agregovaný se secím strojem Monosem , který seje řepku na 45 cm , 25 rostlin ma m2 . I tady se využívá čelní zásobník na hnojivo , ovšem s aplikací pod patu. (citace ing.Malaska , hl.agronom ZD Bohuňovice)

Bohuňovičtí si vyzkoušeli i další využití Compilu , setí ozimé pšenice po zrnové kukuřici. Občas jsme měli problém připravit a zaset pšenici do tak velkého množství posklizňových zbytků. Zkusili jsme systém který jsme měli možnost vidět ve Francii – jedna operace,přejetí sklizené plochy Compilem , v druhé operaci , Compil , v čelním zásobníku 2000 litrů osivo ozimé pšenice , rozhozené na záběr 7,1 metru a zapravené opět Compilem ,i toto v jednom pojezdu.Sklizený výnos byl obdobný jako výnosy i kvalita zrna na zbytku ploch pšenice.

A ještě 7 let zkušeností s plošným setím z Francie (Bertrand JEUFFROY , Dammarie)

plodiny seté : ozimá pšenice,ječmen , ozimý hrášek,jarní ječmen

Za normálních podmínek sejeme pšenici od 150 do 200 zrn / m2

(podzim 2012 velmi obtížné podmínky – 280 zrn/m2)

za 7 let jsme dospěli k těmto zjištěním:

– dobré rozmístění rostlin daleko lepší odnožování

– půdy měly zlepšující se strukturu a lépe se srovnávaly

– omezení slévavosti půd , regionální problém

– postupné zlepšení celkové struktury půdy,více organických zbytků

– 1 obsluha na 260 ha zásevu pšenice , traktor 165 hp,Compil 5m  / 10-13 km/h = 4 ha/h

– náklady na hektar, 10€/ha , včetně 5l/ha diesel

– využívá Compil 5 m  ,400 ha plus další 3 společníci

 

 

 

 

 

 

Technologie STRIP-TILL

MOTTO:

„Zakládání porostů pomocí STRIP-TILL technologie je založeno na vertikálním zpracování půdy a následném ukládání osiva ve zpracovaných pásech, kdy mezi jednotlivými pásy vzniká takzvané meziřadí, kde se nachází nezpracováná půda s posklizňovými zbytky a meziplodinou. Tento prostor tak vytváří ideální podmínky pro eliminaci výparu půdní vláhy a přispívá k omezení vzcházivosti plevelů. Vysokou předností secích strojů STRIP-TILL je vysoká variabilita zakládání porostů do strniště předplodiny, setí do meziplodiny, podmítky a v krajním případě lze secí stroj využít také v konvenčních systémech zpracování půdy pomocí klasické orby.“

DURO STRIP-TILL

Co platí u Strip-Tillu vyráběném firmou DURO?

1. Největší ucelená nabídka možností,provedení , variant.

2.kvalitní materiály,kvalitní dílenské zpracování

3. stavebnicový systém , každý si najde svoji konfiguraci šitou na míru

 

1.nabídka :

nesené nebo polonesené provedení rámů

Strip-Till plus M , L , XL , XXL

od 4 x 75 cm/6 x 45 cm  , 6 x 75cm/8×45 cm , 8×75 cm/12x 45 cm ( u všech verzí možnost nastavení 45 – 50 – 60 – 75 – 80 cm , variabilní , rychle přestavitelný)

u všech variant možnost montáže zadního 3 bodového závěsu s hydraulikou , určené pro nesený secí stroj

 

2. materiály

vysoce pevná ocelová svařovaná ocelová konstrukce (HLE)

rám : 200 x 120 x 10 mm

jištění střižným šroubem , nebo hydraulické (non stop , option)

pracovní hloubka 10-25 cm

světlá výška 85 cm

karbidové návary na všech opotřebitelných částech dláta

 

3. systém

kompaktní a přitom lehká jednotka S-Till , nakrajovací kotouč , se dvěma paprskovými rozhrnovači

dláto , materiál 15 mm tloušťka , jednoduše vyměnitelné opotřebitelné části , integrovaný svod pro distribuci hnojiva , dva tvarované kotouče zjemňující půdu po průchodu dláta,možnost 4 typů utlačovacích válečků

ať už nesený , nebo polonesený typ rámu , vždy jednoduše přenastavíte meziřádkovou vzdálenost

u polonesených verzí , malá trakční síla , respektujete zachování půdní struktury

bezpečnost : zajišťovací prvky u složeného stroje pro přepravu , všechny varianty splňují 3 metry přepravní šířku

jednoduše nastavitelná pracovní kloubka , centrálně pomocí vymezovacích podložek na válcích hydrauliky

agregace s čelním přihnojovacím zásobníkem , možná u všech variant , granulovaná i kapalná hnojiva je možno aplikovat

 

několik fotografií: